Bilder

 Två stora lax hanar som slåss om en lax hona.
Laxarnas vikt uppskattas till någonstans mellan 
15-20 kg.
Kampen pågick i timmar, verkligen på liv och död.
Mycket imponerande.